Την εταιρεία ForestPlan Environmental Consulting συστήσαν δυο δασολόγοι, ο Γρηγόρης Βασιλόπουλος και ο Γιώργος Σουρβάς, με πολυετή εμπειρία τόσο στο δημόσιο αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. 

Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών (με Αρ. Μητρώου 910), διαθέτοντας μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες 24 (Δασικές Μελέτες) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

Στο παρελθόν και οι δύο έχουν εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες του χώρου και έχουν συμμετάσχει εκτός των άλλων σε μελέτες και προγράμματα εθνικής εμβέλειας όπως είναι:

 • Η σύνταξη Δασικών Χαρτών.
 • Η παρακολούθηση, έλεγχος ποιότητας και τεκμηρίωσης χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5.000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «NATURA 2000».
 • Η κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας.
 • Η Ψηφιοποίηση των δηλούμενων αγροτεμαχίων του ΟΣΔΕ.
 • Η καταγραφή και τεκμηρίωση κατηγοριών χρήσης / κάλυψης γης σε όλη την Ελλάδα για το πρόγραμμα Land Use/Cover Area frame statistical Survey (LUCAS).
 • Η Ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων της Ενιαίας Αίτησης.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα στη περιοχή της Νεάπολης Εξαρχείων, παρέχει όμως τις υπηρεσίες της σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.

Οι Άνθρωποι

Γρηγόρης Βασιλόπουλος - Δασολόγος

Γρηγόρης Βασιλόπουλος
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

Ο Γρηγόρης Βασιλόπουλος γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1979. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική Βιολογία, του τμήματος Βιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 2007, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Από το 2008, απασχολήθηκε σε μεγάλη εταιρεία μελετών, με συμμετοχή στο εταιρικό μελετητικό πτυχίο. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης αυτής συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης μεγάλου αριθμού μελετών, συναφών με τα αντικείμενα των σπουδών του.

Μέσω της συμμετοχής του στη συν-δημιουργία της Εταιρείας Συμβούλων Περιβάλλοντος ForestPlan Environmental Conulting θέτει ως πρωταρχικό στόχο την προώθηση της αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης.

Γιώργος Σουρβάς - Δασολόγος

Γιώργος Σουρβάς
Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος

Ο Γιώργος Σουρβάς γεννήθηκε στην Καβάλα το 1978. Είναι Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γεωπληροφορική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Από το 2004 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Μετά την πολυετή εμπειρία του, που προέκυψε από τη συνεργασία του με διάφορες εταιρείες και υπηρεσίες του κλάδου, αποφάσισε να συν-δημιουργήσει την Εταιρεία Συμβούλων Περιβάλλοντος ForestPlan Environmental Consulting.

Κάθε στόχος που βάζει, αποτελεί γι’ αυτόν δέσμευση. Θεωρεί εφικτή και επιβεβλημένη τη συνύπαρξη ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος.

Συμμετοχή σε επιστημονικούς φορείς

Τα στελέχη της εταιρείας είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς φορείς δασολογικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπως:

hbs

 

Ελληνική Βοτανική Εταιρεία

 

HFS

 

Ελληνική Δασολογική Εταιρεία

 

Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών

Συστημάτων Πληροφοριών

 

Πολιτική Ποιότητας

Η ForestPlan Environmental Consulting θεωρεί πως η έγκαιρη παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της, πρέπει να αποτελεί δέσμευση και καθημερινή επιδίωξη της.
Ο κάθε συναλλασσόμενος με τη ForestPlan Environmental Consulting είτε αυτός είναι Δημόσιος ή Ιδιωτικός Φορέας, είτε ιδιώτης θα πρέπει να γνωρίζει πως η εταιρεία θέτει ως προτεραιότητες:

 • Τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Τη παροχή άμεσης και υπεύθυνης ενημέρωσης του κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα.
 • Τη τήρηση της κείμενης και συνεχώς μεταβαλλόμενης Νομοθεσίας καθώς και των εκάστοτε προδιαγραφών σύνταξης μελετών.
 • Τη συνεχή προσπάθεια υπερκερασμού των οποίων τεχνικών ή άλλων προβλημάτων προκύπτουν κατά τη διάρκεια παροχής μιας υπηρεσίας ή προϊόντος.
 • Το ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε όλες τις φάσεις παραγωγής και παράδοσης των προϊόντων μας .
 • Τη αδιάλειπτη προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού μας.
 • Τη συνεχή κατάρτισης και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η διόρθωση και η άμεση αντικατάσταση όποιων προϊόντων δεν ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας.
 • Τη δόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και δημιουργίας αφοσιωμένων πελατών.
 • Τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων και αλληλοϋποστηριζόμενων εταιρειών.

Υποδομή-Εξοπλισμός

 • Προσωπικοί Υπολογιστές (PC)
 • Εκτυπωτής τεχνολογίας Laser (LaserJet) έγχρωμης εκτύπωσης (μέγεθος Α4)
 • Εκτυπωτής/σαρωτής τεχνολογίας Ink (Inkjet) έγχρωμης εκτύπωσης (μέγεθος Α3)
 • Δικτυακός σκληρός δίσκος NAS (Network Access Storage File System), χωρητικότητας 16 ΤΒ
 • Στερεοσκόπια (Stereo Aids), μεγέθυνσης 4x
 • Κλισίμετρο, πυξίδα
 • GPS χειρός
 • Φωτογραφικές μηχανές
 • Λογισμικά γραμματειακής υποστήριξης (MS Office)
 • Σχεδιαστικά προγράμματα
 • Προγράμματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών